Sunday, January 18, 2009

511. திருப்பாவை - சொல்லாட்சி குறிப்புகள்

திருச்சேவைக்கான திருவருள் அல்லது மோட்சம் என்பதை உட்பொருளாகக் கொண்ட ”பறை” என்ற சொல் 11 பாசுர வரிகளில் உள்ளன

நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் - பாசுரம் 1
பாவாய் எழுந்திராய் பாடிப் பறை கொண்டு - பாசுரம் 8
போற்றப் பறை தரும் புண்ணியனால் - பாசுரம் 10
அறை பறை மாயன் மணி வண்ணன் - பாசுரம் 16
என்றென்றும் உன் சேவகமே ஏத்திப் பறை கொள்வான் - பாசுரம் 24
அருத்தித்து வந்தோம் பறை தருதியாகில் - பாசுரம் 25
சாலப் பெரும் பறையே பல்லாண்டு இசைப்பாரே - பாசுரம் 26
பாடிப் பறை கொண்டு யாம் பெறும் சம்மானம் - பாசுரம் 27
இறைவா நீ தாராய் பறையேலோர் எம்பாவாய்  - பாசுரம் 28
இற்றைப் பறை கொள்வான் அன்று காண் கோவிந்தா - பாசுரம் 29
அங்கு அப்பறை கொண்ட ஆற்றை - பாசுரம் 30


 (பரமபதம் வேண்டும் கடை 7 பாசுரங்களிலும் ”பறை” தொடர்ச்சியாக இடம் பெற்றுள்ளதை கவனிக்கவும்)

******************************************************************
கண்ணனின் தந்தையான நந்தகோபர், திருப்பாவையில் 5 முறை போற்றப்படுகிறார்.

கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன்* - பாசுரம் 1

நாயகனாய் நின்ற நந்தகோபன் உடைய* கோயில் காப்பானே - பாசுரம் 16

எம்பெருமான் நந்தகோபாலா எழுந்திராய்* - பாசுரம் 17

நந்தகோபன் மருமகளே நப்பின்னாய்* - பாசுரம் 18

ஆற்றப்படைத்தான் மகனே அறிவுறாய்* - பாசுரம் 21

*************************
யசோதாவுக்கு 2 தடவை மங்களாசாசனம்:

ஏரார்ந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் - பாசுரம் 1

எம்பெருமாட்டி ''யசோதாய் அறிவுறாய்* - பாசுரம் 17

*****************************
ஸ்ரீயைக் குறிக்கும் "செல்வம்" 7 பாசுர வரிகளில் வருகிறது. புருஷகாரம் இன்றி பரமனைச் சேர முடியாது என்பதை ஆண்டாள் இப்படி உணர்த்துகிறாள் போலும் :)

சீர் மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் "செல்வச் சிறுமீர்காள்

நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய்

சிற்றாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி *நீ-

நனைத்து இல்லம் சேறாக்கும் நற் செல்வன் தங்காய்*

செம் பொற் கழலடிச் செல்வா பலதேவா*

திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி*

செங்கண் திருமுகத்துச் செல்வத் திருமாலால்*

*************************

நப்பின்னை பிராட்டி: 3 பாசுர வரிகள்

நந்தகோபன் மருமகளே நப்பின்னாய்*

கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கை மேல்*

நப்பின்னை நங்காய் திருவே துயில் எழாய்*

**********************
த்ரிவிக்ரம அவதாரம் 3 இடங்களில்:

ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி* - பாசுரம் 3

அம்பர மூடறுந்தோங்கி உலகளந்த உம்பர் கோமானே - பாசுரம் 17

அன்று இவ்வுலகம் அளந்தாய் அடி போற்றி! - பாசுரம் 24

****************************
நாராயணன்: 3 பாசுர வரிகள் (நாராயண, நாராயண, நாராயண!)

நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான்*

நாயகப் பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி*

நாற்றத் துழாய் முடி நாராயணன் நம்மால்*

*************************
கோவிந்தா: 3 பாசுர வரிகள் (கோவிந்தா, கோவிந்தா, கோவிந்தா!)

கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா *உன்தன்னைப்-

குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா* உன்தன்னோடு-

இற்றைப் பறை கொள்வான் அன்று காண் கோவிந்தா*

********************
மாயன்: 4 பாசுர வரிகள்

மாயனை மன்னு வட மதுரை மைந்தனைத்*

மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்றென்று*

வல்லானை* மாயனைப் பாடேலோர் எம்பாவாய்

மாயன் மணி வண்ணன் நென்னலே வாய் நேர்ந்தான்*

*****************
கேசவன் என்ற் திருநாமம்: 2 பாசுர வரிகள்

கேசவனைப் பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ*

வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை*

***************************

மணிவண்ணன்: 2 பாசுர வரிகள்

மாயன் மணி வண்ணன் நென்னலே வாய் நேர்ந்தான்*

மாலே. மணிவண்ணா. மார்கழி நீராடுவான்*

**************************
மாதவன்: 2 பாசுர வரிகள்

மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்றென்று*

வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை*

************
பரந்தாமனின் திருச்சங்கானது (பாஞ்சஜன்யம்) திருப்பாவையில் 5 இடங்களில் பாடப் பெற்றுள்ளது.

ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்று அதிர்ந்து*

வெள்ளை விளி சங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ*

தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போதன்றார்*

சங்கோடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன்*

பால் அன்ன வண்ணத்து உன் பாஞ்ச சன்னியமே

******************************
பரமனின் அருள் பொழியும், தாமரை மலரை ஒத்த, சிவந்த திருக்கண்கள் 4 தடவை பாடப்பெற்றன!

கார் மேனி செங்கண் கதிர் மதியம் போல் முகத்தான்* - பாசுரம் 1

செங்கண் சிறுச் சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ* - பாசுரம் 22

செங்கண் திருமுகத்துச் செல்வத் திருமாலால்* - பாசுரம் 30

பங்கயக் கண்ணானைப் பாடேலோர் எம்பாவாய். - பாசுரம் 14

******************************
பரமனின் திருவாய்: 3 பாசுர வரிகள்

மாயன் மணி வண்ணன் நென்னலே வாய் நேர்ந்தான்*

வைத்துக் கிடந்த மலர் மார்பா வாய் திறவாய்*

கிங்கிணி வாய்ச் செய்த தாமரைப் பூப் போலே*

*****************
பரமனின் திருவடி: 3 பாசுர வரிகளில் வருகின்றது

ஆற்றாது வந்து உன் அடி பணியுமா போலே*

அன்று இவ் உலகம் அளந்தாய் அடி போற்றி*

பொற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள் கேளாய்*

************************
போற்றி (பல்லாண்டு பாடுதல்): 7 பாசுர வரிகள்

போற்றியாம் வந்தோம் புகழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய்

அன்று இவ் உலகம் அளந்தாய் அடி போற்றி*

சென்றங்குத் தென் இலங்கை செற்றாய் திறல் போற்றி*

பொன்றச் சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போற்றி*

கன்று குணிலா எறிந்தாய் கழல் போற்றி*

குன்று குடையாய் எடுத்தாய் குணம் போற்றி*

வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி*

*****************************
மாட்டைக் குறிக்கும் சொற்கள் (பசு, எருமை, கறவை, பெற்றம்..) 7 பாசுர வரிகளில் இடம் பெற்றுள்ளன!

வாங்க * குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள்*

மாற்றாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள்*

கீழ் வானம் வெள்ளென்று எருமை சிறு வீடு*

கற்றுக் கறவைக் கணங்கள் பல கறந்து*

கனைத்து இளம் கற்றெருமை கன்றுக்கு இரங்கி*

கறவைகள் பின் சென்று கானம் சேர்ந்து உண்போம்*

பெற்றம் மேய்த்து உண்ணும் குலத்தில் பிறந்து

*************************
கண்ணன் அவதரித்த "ஆய்/ஆயர்" குலம், 5 பாசுர வரிகளில் வருகின்றன.

ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணி விளக்கைத்*

மணிக் கதவம் தாள் திறவாய்* ஆயர் சிறுமியரோமுக்கு*

சீர் மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள்*

வாச நறும் குழல் ஆய்ச்சியர்*

அறிவு ஒன்றும் இல்லாத ஆய்க் குலத்து உன்தன்னைப்*

*********************
"பால்" என்ற பதம் 6 பாசுர வரிகளில் பாடப் பெற்றது.

நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி*

நினைத்து முலை வழியே நின்று 'பால்' சோர*

மாற்றாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள்*

பால் அன்ன வண்ணத்து உன் பாஞ்ச சன்னியமே*

பாற்கடலுள்- பையத் துயின்ற பரமனடி பாடி*

ஆடை உடுப்போம் அதன் பின்னே பாற் சோறு*

**********************************
"முலை" என்ற் பதம் 4 இடங்களில் இடம் பெற்றது.

தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலை பற்றி - பாசுரம் 3

பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேய் முலை நஞ்சுண்டு* - பாசுரம் 6

நினைத்து முலை வழியே நின்று பால் சோர* - பாசுரம் 12

செப்பென்ன மென் முலைச் செவ்வாய்ச் சிறு மருங்குல்* - பாசுரம் 20

****************************
"மழை/மாரி" 4 பாசுர வரிகளில் காணக் கிடைக்கின்றன.

தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும் மாரி பெய்து*

ஆழி மழைக் கண்ணா ஒன்று நீ கை கரவேல்*

தாழாதே சார்ங்கம் உதைத்த சரமழை போல்*

மாரி மலை முழைஞ்சில் மன்னிக் கிடந்து உறங்கும்*

******************
கோயில்: 4 பாசுர வரிகள்

புள்ளும் சிலம்பின காண் புள்ளரையன் கோயிலில்*

தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போதன்றார்*

நாயகனாய் நின்ற நந்தகோபன் உடைய*கோயில் காப்பானே.

உன்-கோயில் நின்று இங்ஙனே போந்தருளிக் *

******************
விளக்கு: 5 பாசுர வரிகள்

ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணி விளக்கைத்*

தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்கெரியத்*

கொம்பனார்க்கு எல்லாம் கொழுந்தே குல விளக்கே*

குத்து விளக்கெரிய கோட்டுக் கால் கட்டில் மேல்*

கோல விளக்கே கொடியே விதானமே*

*************************
பிள்ளை/பிள்ளாய் என்ற சொற்பதங்கள் 5 பாசுர வரிகளில் இடம் பெற்றுள்ளன.

பிள்ளாய்
எழுந்திராய் பேய் முலை நஞ்சுண்டு*

நாயகப் பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி*

மேய்வான் பரந்தன காண் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும்*

பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவைக் களம்புக்கார்*

அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினால் உன்தன்னை*

**************************
மார்கழி: 3 பாசுர வரிகள்

மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால்*

மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய்

மாலே. மணிவண்ணா. மார்கழி நீராடுவான்*

**************************
திங்கள் என்ற சொல்: 4 பாசுர வரிகள்

மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால்*

தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும் மாரி பெய்து*

திங்களும் ஆதித்தனும் எழுந்தாற் போல்*

திங்கள் திருமுகத்து சேய் இழையார் சென்று இறைஞ்சி*

*******************
ஆழ்வார்கள் உகந்த "தாமரை": 5 பாசுர வரிகளில் இடம் பெற்றுள்ளன.

செந்தாமரைக் கையால் சீரார் வளை ஒலிப்ப*

கிங்கிணி வாய்ச் செய்த தாமரைப் பூப் போலே*

பங்கயக் கண்ணானைப் பாடேலோர் எம்பாவாய்.

பொற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள் கேளாய்*

பைங்கமலத்
தண் தெரியல் பட்டர் பிரான் கோதை சொன்ன*

*********************************
மலர் என்ற சொல்: 3 பாசுர வரிகள்

மையிட்டு எழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம்*

தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது*

வைத்துக் கிடந்த மலர் மார்பா வாய் திறவாய்*

*****************************
பெண்ணின் (யசோதா, துயிலெழுப்பப்படும் கோபி, நப்பின்னை) கண்ணின் அழகு 3 இடங்களில் பாடப்பட்டது.

ஏரார்ந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம்* - பாசுரம் 1

புள்ளும் சிலம்பின காண் போதரிக் கண்ணினாய்* - பாசுரம் 13

மைத் தடம் கண்ணினாய் நீ உன் மணாளனை* - பாசுரம் 19

********************

என்றென்றும் அன்புடன்
பாலா

4 மறுமொழிகள்:

enRenRum-anbudan.BALA said...

ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். இத்துடன் திருப்பாவை பதிவுகள் பூர்த்தி!

உயிரோடை said...

அருமையான அலசல்.

ஆண்டாள் சொல்லாட்சி அருமையோ அருமை.

ஆண்டாள் அரங்கன் திருவடிகளே சரணம்.

வாழ்த்துகள் திருபாவையை சிறப்புற பதிவிட்டு முடித்தமைக்கு.

.:dYNo:. said...

இதென்ன NHM வோர்ட் கவுண்ட் ஆராய்ச்சி? ;)

>>>>திருப்பாவை பதிவுகள் பூர்த்தி

கமெண்ட் போடலைன்னு நீங்க வருத்தப்பட்டாலும், நேரம் கிடைக்கும்போது இமெயிலில் படிச்சுடறேன்! நல்ல முயற்சி. அருமையான வியாக்யானங்கள்! இன்னும் மத்தவர்களில் வியாக்யானங்களையும் இணைத்து ஒரு தொகுப்பு கொண்டுவாங்க!

வாழ்த்துகள்!

Murari said...

பல தடவை வந்த சொற்களை காட்டியுள்ளீர்கள். நன்றி.இருந்தும் =பறை= என்ற சொல் பலதடவை வந்துள்ளதே.ஏனோ விட்டுவிட்டீர்கள்.அந்த சொல் ஆங்கிலத்தில் பறையா ஆகிவிட்டதனாலோ அறியேன்.re

நன்றி நண்பரே !

வருகை தந்தமைக்கு நன்றி! உங்கள் மேலான கருத்துக்களை எதிர்பார்க்கிறேன்!
Related Posts with Thumbnails